Har du brug for sparring inden sommerferien? ☀️ Se mere her!

24. januar 2024

En eklektisk tilgang til sexologi: Online sexolog uddannelse

Parterapeut Og Sexolog 1

En eklektisk tilgang til sexologi: Online sexolog uddannelse

Nordic Online Academys online sexolog uddannelse tilbyder en unik og eklektisk tilgang til forståelse af køn og seksualitet. Med rødder i den skandinaviske tradition kombineres både biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle perspektiver. Dette danner grundlag for en bred forståelse af seksualitet, der anerkender individet som et komplekst væsen indlejret i et væv af relationer, kontekst og samfundsnormer.

Multidimensionel syn på seksualitet 

Sexolog uddannelsen omfavner socialkonstruktivisme, humanisme og eksistentialisme, samt psykoanalytiske, behavioristiske og pragmatiske perspektiver. Dette skaber en mangfoldig og omfattende tilgang til studiet af køn og seksualitet. Dette danner også rammerne for den omfattende litteratur, som er unikt udarbejdet til netop sexolog uddannelsen hos Nordic Online Academy. Her forholder man sig til perspektiver fra velrenommerede forskere som Kinsey, Masters, Johnson og danske nutidige eksperter som Christian Graugaard, Bo Møhl og Morten Frisch. Teoretisk-filosofiske tilgange fra Judith Butler og Simone de Beauvoir bidrager også til at nuancere forståelsen af seksualitet.

Komplekse perspektiver på sexologi  

En central målsætning for Nordic Online Academy og uddannelseseksperterne er, i den unikt udarbejdede litteratur til uddannelsen, at præsentere komplekse perspektiver på seksualitet i et tilgængeligt sprog. Dette sikrer, at studerende opnår en bred sexologisk grundviden, som de kan tilpasse deres faglighed uanset terapeutisk og teoretisk baggrund. Der lægges vægt på at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor studerende er i stand til at reflektere over og udforske deres egne forforståelser og værdier.

Terapeutiske redskaber og tradition 

De terapeutiske redskaber, der introduceres, bygger primært på et systemisk, hermeneutisk og neurolingvistisk grundlag. Dette afspejler en skandinavisk tradition for åben, anerkendende, inkluderende og seksualpositiv dialog. Studerende lærer at anvende disse redskaber i en terapeutisk kontekst og udvikler færdigheder til at håndtere komplekse seksuelle problemstillinger.

Ekstra litteraturkilder

Sexolog uddannelsen hos Nordic Online Academy er bygget op af et omfattende litteraturmateriale, som er udarbejdet unikt til netop denne uddannelse. Sexologi er et fagområde, hvor du aldrig bliver færdig med at lære. Vi kommer derfor med nogle anbefalinger til anden faglitteratur, som du kan dykke endnu mere ned i under eller efter dit studie, og som vil supplere litteraturen på sexolog uddannelsen godt. 

  • Sexologi - Faglige perspektiver på seksualitet af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi & Bo Møhl (red.), Munksgaard.
  • Sexologi i praksis af Elsa Almås & Esben Esther Pirelle Benestad, Universitetsforlaget, Oslo (på norsk).
  • Krop, sygdom & seksualitet af Christian Graugaard, Bo Møhl & Preben Hertoft (red.), Hans Reitzels Forlag.
  • Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018 af Frisch M, Moseholm E, Andersson M, Andresen JB, Graugaard C; Statens Serum Institut og Aalborg Universitet - kan downloades frit fra www.projektsexus.dk.

Tag din sexolog uddannelse online

Sexolog uddannelsen repræsenterer en dynamisk tilgang til sexologi, der omfavner mangfoldigheden i køn og seksualitet. Ved at kombinere videnskabelig forskning, teoretiske perspektiver og praktiske færdigheder, rustes studerende til at navigere komplekse seksuelle problemstillinger og bidrage positivt til det sexologiske fagområde.

Læs mere om vores sexolog uddannelse.