Har du brug for sparring inden sommerferien? ☀️ Se mere her!

26. april 2023

Mental sundhed på kostvejledning uddannelse

Samtalesession mellem sexolog og klient

Hvorfor er mental sundhed et vigtigt step i en kostvejledning uddannelse?

Når vi taler om sundhed, er det vigtigt ikke kun at tale om den fysiske, men også den mentale sundhed. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at hver 3. unge kvinde lider af dårlig mental sundhed, og at 1 ud af 5 voksne danskere har mentale helbredsproblemer som angst, stress eller depression.

Hvad er god mental sundhed?

Først og fremmest er det vigtigt at vide lidt om, hvad mental sundhed er, og hvorfor det er så vigtig en del af et menneskes generelle sundhedstilstand. Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed som værende en tilstand, hvor du har det godt, hvor du kan udfolde egne evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i et fællesskab sammen med andre. 

Hvad er dårlig mental sundhed? 

Mennesker, der har dårlig mental sundhed og har haft det i en længere periode, har større risiko for at udvikle forskellige sygdomme bl.a. hjertekarsygdomme og psykisk sygdom som angst og depression. Derudover dør de også tidligere end personer med et godt mentalt helbred. De fleste børn og unge har det godt og trives, men der er stadig en del, der er utilfredse med deres liv, føler sig forkerte, ensomme, er ked af deres krop og ikke stoler på deres egen kunnen. Det er vigtigt at forebygge dårlig mental sundhed hos børn, da nogle af dem ellers er i risiko for at udvikle psykisk sygdom. 

Hvorfor er mental sundhed vigtig? 

Mange undersøgelser viser, at betydningen af den mentale sundhed er større, end man måske tidligere har antaget. Dårlig mental sundhed kan bl.a. have betydning for den fysiske sundhed samt sundhedsadfærd generelt. Mange af de unge mennesker, der giver udtryk for at have dårligt mentalt helbred ryger og drikker mere end andre unge. 

Derudover er de ofte i dårligere trivsel i skolen end andre. Det er som barn og ung, at vi skaber grobund for det liv, vi får som voksen og dermed de vaner, vi tilegner os. Derfor er det vigtigt, at der tages hånd om problemet så tidligt som muligt for helst helt at undgå, at den dårlige mentale sundhed opstår. 

Hvordan opnår man mental sundhed? 

Tal viser, at flere piger end drenge har dårlig mental sundhed. Børn fra udsatte eller sårbare familier har større risiko end andre for at opleve dårlig mental sundhed. Det drejer sig eksempelvis om familier med alkoholmisbrug og psykisk sygdom. Mellem 70.000 og 130.000 unge mennesker under 30 år har hverken uddannelse eller job. Undersøgelserne viser, at gruppen af unge uden uddannelse og job har dårligere mental sundhed end gruppen af unge med uddannelse og job. 

Det er en vigtig viden, når man som kostvejleder gennem sin kostvejleder uddannelse skal hjælpe en klient med dårligt mentalt helbred. Får man en klient med dårligt mentalt helbred, er det vigtigt at reagere og tage det med i opbygningen af forløbet. Her kan det bl.a. anbefales, at klienten går ture i naturen, øver sig i at tale pænt til og om sig selv og gør gode ting for sig selv, som gør ham/hende glade. 

Vil du vide mere? 

Synes du, ligesom os, at mental sundhed og fysisk sundhed går hånd i hånd? Og drømmer du om at hjælpe andre med at blive den bedste udgave af sig selv, ved at skabe livslange resultater, frem for kortvarige resultater med ikke langtidsholdbare kostplaner? Så kan du læse mere om vores kostvejleder uddannelse lige her. 

Med vores kostvejleder uddannelse får du alt den teoretiske og praktiske viden du skal have, for at kunne arbejde professionelt som kostvejleder efter endt kostvejleder uddannelse. 


*sst.dk

Hvis du ønsker at læse mere generelt om, hvordan man kan blive kostvejleder, så kan du læse på hvordanbliverjeg.dk